آشنایی با شرکت

شرکت مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی عام) در تاریخ 1389/10/28تحت شماره 395501 و شناسه ملی 10320453888 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیون (100,000,000 ریال) منقسم به یکصد هزار سهم 1000 ریالی تماما پرداخت شده می باشد و در تاریخ 1401/06/10اساس آخرین تغییرات تا مبلغ سی و دو هزار و چهارصد میلیارد ریال (32.400.000.000.000) ریال افزایش داشته است.

انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی، انجام خدمات مختلف بازرگانی در راستای فعالیت شرکت، انجام کلیه پروژه‌های صنعتی عمرانی و غیره به ویژه در منابع آب و فاضلاب، ارائه خدمات در خصوص تولید و توزیع انرژی، ساخت و نصب و راه‌اندازی بهره‌ برداری آب شیرین‌کن، نیروگاه، خطوط انتقال انرژی آب و ایستگاههای پمپاژ اخذ و اعطا نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تاسیس شرکتهای تولیدی خدماتی و بازرگانی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمت مشارکت در خصوص موضوع شرکت و کلیه فعالیتهای مجاز در زمینه موضوع شرکت.

1530

مشتریان راضی

2450

طول پروژه

9

استان

از روند پروژه بدانید!