01

خرداد

فراخوان عمومی مناقصه­ گران

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه­ گران جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای به شماره 01-125 مربوط به تامین آنتراسیت دانه ­بندی­ شده پروژه آب­شیرین­ کن دریایی بندرعباس شرکت مهندسی توسعه ­آب ­آسیا درنظردارد جهت تامین و خرید حدود 2000 متر مکعب آنتراسیت دانه ­بندی ­شده به عنوان بخشی از مصالح فیلتر پروژه آب­ شیرین […]

01

خرداد

مشارکت 9 بانک در تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس

طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به استان های مرکزی و کویری کشور با اعتباری بیش از 18 هزار میلیارد ریال با مشارکت 9 بانک در قالب یک کنسرسیوم در دست اجرا و قرار است در سال 98 به بهره برداری برسد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در جلسه ای که با[…]